Blizz ble BT2 med CK for dommer Hanne Leihne Jensen