Triodames kennel har pr 30.01.2018 oppdrettet 40 storpudler og 18 whippets

Av disse er:

STORPUDDEL:

15 valper rønket fri for HD

13 valper rønket fri for AD

1 valp rønket med AD grad 2 (sterk grad)

1 valp har fått påvist OCD  ved 8 mnd alder - Osteochondrose (bruskløsning i skulder) Ble operert og er helt frisk av dette.

2 valper har fått entropion og er operert for det.

 

WHIPPET:

Blizz er øyelyst fri uten anmerkninger januar 2019

Elmer er øyelyst fri uten anmerkninger januar 2019

Rebell er øyelyst fri uten anmerkninger januar 2019

Vincent er øyelyst fri uten anmerkninger januar 2019

 

Elmer er rønket for spondeliose (antall ryggvirvler) :  Normal ryggsøyle/virvler u.a.