Triodames kennel har pr 30.01.2018 oppdrettet 40 storpudler og 5 whippets

Av disse er:

STORPUDDEL:

15 valper rønket fri for HD

13 valper rønket fri for AD

1 valp rønket med AD grad 2 (sterk grad)

1 valp har fått påvist OCD  ved 8 mnd alder - Osteochondrose (bruskløsning i skulder) Ble operert og er helt frisk av dette.

2 valper har fått entropion og er operert for det.

 

WHIPPET:

foreløpig ingen helsetester